Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji państwowej np. Właściwy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Zakłady opieki zdrowotnej ubiegające się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Wysokość opłat za czynności wykonywane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.