Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego

W związku z zapisami ogólnych warunków umów na realizację recept, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków. W celu ujednolicenia danych dot. zmian ewidencji osób zatrudnionych w aptece, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia formularz "Wniosku o zmianę ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego".

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Wniosek dotyczy podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, który posiada zawartą umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmianie ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego

Zmiana ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego

W związku z zapisami ogólnych warunków umów na realizację recept, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy o refundacji leków. W celu ujednolicenia danych dot. zmian ewidencji osób zatrudnionych w aptece, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia formularz "Wniosku o zmianę ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego".