Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie upoważnienia dla konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia do przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia przez konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia kontroli w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym, który zawiera:
  a) imię i nazwisko konsultanta wojewódzkiego,
  b) dziedzinę medycyny, jaką reprezentuje,
  c) nazwę podmiotu, który będzie podlegał kontroli oraz jego adres,
  d) miejsce przeprowadzenia kontroli,
  e) przedmiot i zakres kontroli,
  f) datę rozpoczęcia kontroli,
  g) przewidywany termin zakończenia kontroli,
  h) datę złożenia wniosku oraz podpis,
  i) podpis osoby składającej wniosek.
Czas realizacji  

Wojewoda wydaje upoważnienie niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o wystawienie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wydanie upoważnienia dla konsultanta wojewódzkiego do przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym

  Wydanie upoważnienia dla konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia do przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia przez konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia kontroli w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.