Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga do pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta

Złożenie skargi do pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta wyznaczonego przez Dyrektora placówki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Pacjenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

Opłatę ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych

Tryb odwoławczy  

Skarga do Rzecznika Praw Pacjenta

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie skargi

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie skargi

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   skarga do dyrektora placówki medycznej pełnomocnika do spraw praw pwacjenta
Podobne usługi  

Skarga do pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta

Złożenie skargi do pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta wyznaczonego przez Dyrektora placówki.