Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Raportowanie z działalności konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok.Do dnia 10 czerwca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym upływa kadencja). Do dnia 10 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym nie upływa kadencja). Do dnia 5 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz rachunek za wykonane zadania

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

konsultanci wojewódzcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Protokół kontroli
 • Raport roczny
 • Sprawozdanie za I/II półrocze
 • Ankieta osobowa Konsultanta Wojewódzkiego
Czas realizacji  

Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok. Do dnia 10 czerwca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym upływa kadencja). Do dnia 10 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym nie upływa kadencja). Do dnia 5 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz rachunek za wykonane zadania.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i przyjęcie sprawozdania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Działalność konsultantów wojewódzkich

  Raportowanie z działalności konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

  Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok.Do dnia 10 czerwca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym upływa kadencja). Do dnia 10 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym nie upływa kadencja). Do dnia 5 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz rachunek za wykonane zadania