Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wnioskowanie o wolontariat, staż lub praktykę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wolontariat, staż bądź praktykę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot leczniczy

Kogo dotyczy  

Osoby zainteresowane stażem, praktyką bądź wolontariatem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Podanie
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Umożliwienie realizacji wolontariatu, stażu bądź praktyki zawodowej

Etapy realizacji usługi  

1.Wysłanie wniosku, 2.Weryfikacja wniosku, 3. Informacja o odbyciu wolontariatu, stażu, praktyki

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Staż
 • wolontariat
 • praktyki
 • Wnioskowanie o wolontariat, staż lub praktykę

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wolontariat, staż bądź praktykę.