Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/10/25/3609
25.10.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób prawnych
T
2016/10/25/3608
25.10.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
T
2016/10/25/3607
25.10.2016
URZĄD MIASTA RUMI
WZÓR wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
2016/10/25/3606
25.10.2016
URZĄD MIASTA RUMI
WZÓR wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z bonifikatą
T
2016/10/25/3605
25.10.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym dla osób fizycznych
T
2016/10/25/3604
25.10.2016
URZĄD MIASTA RUMI
Wzór zawiadomienia o zawieszeniu, rezygnacji lub zrzeczeniu się licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.
T
2016/10/25/3603
25.10.2016
URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2016/10/25/3602
25.10.2016
URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE
Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty powyżej 1ha)
T
2016/10/25/3601
25.10.2016
URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE
Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty poniżej 1ha)
T
2016/10/25/3600
25.10.2016
URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25