Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/10/04/3541
04.10.2016
URZĄD GMINY PLEŚNA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych
T
2016/10/04/3540
04.10.2016
URZĄD GMINY PLEŚNA
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2016/10/04/3539
04.10.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Zgłoszenie krajowej oferty pracy
T
2016/10/04/3538
04.10.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór wniosku o wpis do rejestru dla przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje
T
2016/10/04/3537
04.10.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór wniosku o odstępstwo, którym mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
T
2016/10/04/3536
04.10.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
T
2016/10/04/3535
04.10.2016
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór wniosku o odstępstwo, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
T
2016/10/04/3534
04.10.2016
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
T
2016/10/04/3533
04.10.2016
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych
T
2016/10/04/3532
04.10.2016
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór zgłoszenia likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11