Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/10/11/3561
11.10.2016
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym
T
2016/10/11/3560
11.10.2016
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
T
2016/10/11/3559
11.10.2016
Urząd Gminy Hażlach
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
T
2016/10/11/3558
11.10.2016
Urząd Gminy Hażlach
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
T
2016/10/11/3557
11.10.2016
Urząd Gminy Hażlach
Wzór wniosku o konto na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2016/10/11/3556
11.10.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego/gospodarczego
T
2016/10/11/3555
11.10.2016
URZĄD GMINY KĘTY
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
T
2016/10/11/3554
11.10.2016
URZĄD GMINY KĘTY
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
T
2016/10/11/3553
11.10.2016
URZĄD GMINY KĘTY
Wzór wniosku o konto na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2016/10/11/3552
11.10.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20