Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/10/17/3584
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne
T
2016/10/17/3583
17.10.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem wydarzenia/udział w Komitecie Honorowym Prezydenta Miasta Katowice
T
2016/10/17/3582
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
T
2016/10/17/3581
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
T
2016/10/17/3580
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
T
2016/10/17/3579
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
T
2016/10/17/3578
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu
T
2016/10/17/3577
17.10.2016
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI
T
2016/10/17/3576
17.10.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zwolnienie z egzekucji składnika majątku zobowiązanego
T
2016/10/17/3575
17.10.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zniesienie zakazu/zakazów na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 23