Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/11/10/3663
10.11.2016
URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
N
2016/11/10/3662
10.11.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2016/11/10/3661
10.11.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2016/11/10/3660
10.11.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2016/11/10/3659
10.11.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2016/11/10/3658
10.11.2016
URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2016/11/10/3657
10.11.2016
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o nadanie klauzuli ostateczności decyzji/decyzjom z poświadczeniem wydania zaświadczenia
T
2016/11/10/3656
10.11.2016
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku na wyrażenie zgody na wyniesienie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub księgi stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego
N
2016/11/10/3655
10.11.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2016/11/10/3654
10.11.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16