Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/11/23/3720
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
T
2016/11/23/3719
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
T
2016/11/23/3718
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o zmianę imienia lub nazwiska
T
2016/11/23/3717
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2016/11/23/3716
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2016/11/23/3715
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2016/11/23/3714
23.11.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
T
2016/11/23/3713
23.11.2016
URZĄD GMINY OŻAROWICE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
N
2016/11/23/3712
23.11.2016
URZĄD GMINY OŻAROWICE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2016/11/23/3711
23.11.2016
URZĄD GMINY OŻAROWICE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy a w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 28