Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/11/22/3692
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
T
2016/11/22/3691
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego
T
2016/11/22/3690
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych opłaty skarbowej
T
2016/11/22/3689
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu
T
2016/11/22/3688
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wniosek o aktualizację danych dotyczących ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru działalności regulowanej
T
2016/11/22/3687
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
T
2016/11/22/3686
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
T
2016/11/22/3685
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o dokonanie wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego
T
2016/11/22/3684
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o dokonanie wpisu w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego
T
2016/11/22/3683
22.11.2016
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 29