Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej która: 1. Ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów, 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zryczałtowany dodatek energetyczny

  Zryczałtowany dodatek energetyczny

  Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.