Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rodzina na 5+ dla Zabrza

Celem Programu ”Rodzina na 5+” jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Rozwoju Rodziny

Kogo dotyczy  

Osobami mogącymi wziąć udział w Programie są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz podopieczni zabrzańskich całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujący na terenie Miasta Zabrze (Regulamin wydawania karty Programu ”Rodzina na 5+” .

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie/przedłużenie karty Rodzina na 5+ Pobierz
Czas realizacji  

Miesiąc kalendarzowy

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Na podstawie ustawy o Samorządzie Gminy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie kart.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie sprawy 3. Przyznanie kart.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Karta
 • Rodzina
 • 5+
 • Rodzina na 5+ dla Zabrza

  Celem Programu ”Rodzina na 5+” jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.