Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu)
  • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika)
  • numer konta bankowego
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (dzieci do ukończenia 16 roku życia) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia)
  • dokumenty (świadectwa pracy oraz wszystkie inne zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia społecznego) niezbędne do ustalenia okresu ubezpieczenia
Czas realizacji  

• Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. • Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. • Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem

Opłaty  

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego
Podobne usługi  

Przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie opłacenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.