Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomoc w sytuacji kryzysowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pomoc w sytuacji kryzysowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby i rodziny będące w sytuacji kryzysowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pomoc w sytuacji kryzysowej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomoc w sytuacji kryzysowej

  Pomoc w sytuacji kryzysowej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o pomoc w sytuacji kryzysowej.