Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej

Przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej do 18 roku życia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

miesiąc

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie dodatku wychowawczego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dodatek wychowawczy
  Podobne usługi  

  Przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej

  Przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej