Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o dochodach dla ośrodków społecznych lub pomocy rodzinie

Przekazywanie informacji o dochodach w celu określenia wysokości zasiłków przez ośrodki pomocy społecznej/rodzinie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa Izba Skarbowa

Kogo dotyczy  

Ośrodki pomocy społecznej/rodzinie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udzielenie informacji o dochodach
Czas realizacji  

Od 7 do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W terminie do 7 dni, do Izby Skarbowej na odmowę wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o dochodach dla ośrodków społecznych lub pomocy rodzinie

  Informacja o dochodach dla ośrodków społecznych lub pomocy rodzinie

  Przekazywanie informacji o dochodach w celu określenia wysokości zasiłków przez ośrodki pomocy społecznej/rodzinie.