Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego

Umożliwia złożenie wniosku o pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób chętnych do uczestniczenia w zajęciach w ośrodkach wsparcia dziennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Podanie osoby zainteresowanej
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Ostatnia decyzja z ZUS lub odcinek renty/ emerytury za ostatni miesiąc
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzja administracyjnej w sprawie przyznania pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomoc społeczna ośrodki wsparcia dziennego

  Przyznanie pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego

  Umożliwia złożenie wniosku o pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego