Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie zasiłku dla żołnierza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie zasiłku dla żołnierza, który jest jedynym żywicielem rodziny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dowódca jednostki wojskowej

Kogo dotyczy  

Żołnierza, który odbywa służbę przygotowawczą i złoży do Wójta/Burmistrza/Pezydenta udokumentowany wniosek.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o uznanie za żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny
  • Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbywaniu przez żołnierza służby przygotowawczej,
  • Potwierdzenie rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeśli dotyczy),
  • Zaświadczenie o wysokości osiąganego dochodu (jeśli dotyczy),
  • Akt małżeństwa (jeśli dotyczy),
  • Akt urodzenia (jeśli dotyczy),
  • Dokument tożsamości – do wglądu.
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

W terminie 14 dni do Wojewody za pośrednictwem Wójta/BurmistrzaPrezydenta.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie zasiłku dla żołnierza
Podobne usługi  

Przyznanie zasiłku dla żołnierza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie zasiłku dla żołnierza, który jest jedynym żywicielem rodziny.