Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dębicka Karta Seniora

Uzyskanie Dębickiej Karty Seniora

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Dębica

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób ubiegających się o Dębicką Kartę Seniora

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  Dowód osobisty
Czas realizacji  

Do wydruku karty około 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie Karty Seniora

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami przez seniora lub upoważnioną we wniosku osobę 2. Rozpatrzenie wniosku 3. W przypadku niespełniania warunków określonych w Regulaminie wnioskodawca otrzymuje odmowę przyznania Karty w drodze decyzji administracyjnej 4. Karta wydawana jest na okres bezterminowy.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   karta seniora

  Dębicka Karta Seniora

  Uzyskanie Dębickiej Karty Seniora