Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zasiłek szkolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
  • Dokument stwierdzający powstanie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego
Czas realizacji  

Termin nie dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku

Opłaty  

Brak ołat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego