Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o braku dochodów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o braku dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz w celach stypendialnych i udzielenia pożyczki lub kredytu studenckiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, oraz w celach stypendialnych i udzielenia pożyczki lub kredytu studenckiego
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł, poza zaświadczeniami o dochodach w sprawach: świadczeń rodzinnych, socjalnych, alimentacyjnych, budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, które na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o braku dochodów
Podobne usługi  

Zaświadczenie o braku dochodów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o braku dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz w celach stypendialnych i udzielenia pożyczki lub kredytu studenckiego