Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zasiłek szkolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Zespół ds. Pomocy dla Uczniów i Kart dla Rodzin Wielodzietnych

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
 • Dokument stwierdzający powstanie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego
Czas realizacji  

Termin nie dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku

Opłaty  

Brak ołat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Dni i godziny  
 • Środa, 7:30 - 15:00
 • Wtorek, 7:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 7:30 - 16:00
 • Piątek, 7:30 - 15:00
 • Czwartek, 7:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zasiłek szkolny

  Zasiłek szkolny

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego