Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zasiłek szkolny

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Kogo dotyczy  

Osób ubiegających się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
 • Dokument stwierdzający powstanie zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego
 • W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.
 • Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Czas realizacji  

Wniosek o zasiłek szkolny rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.

Opłaty  

Brak ołat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Dni i godziny  
 • Środa, 7:30 - 15:00
 • Wtorek, 7:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 7:30 - 16:00
 • Piątek, 7:30 - 15:00
 • Czwartek, 7:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Udzielenie zasiłku

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   616463344
  Fax   618784811
  Słowa kluczowe   Zasiłek szkolny

  Zasiłek szkolny

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego