Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu
  • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu określenia typu domu
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Umieszczenie w domu pomocy społecznej
Podobne usługi  

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.