Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyliczenie kwoty wierzytelności i wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu remontu/odbudowy

Wyliczenie kwoty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości prywatnej, z tytułu remontu wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej ze środków terenowych organów administracji państwowej i gminnych, wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • skan aktualnego odpisu zwykłego księgi wieczystej nieruchomości z zaznaczeniem hipoteki/hipotek, której dotyczy wniosek
 • skan dokumentu pozwalającego na określenie tytułu, na podstawie którego dokonano wpisu do księgi wieczystej
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Opłaty  

Brak opłat od wniosku. W przypadku działania przez pełnomocnika obowiązuje opłata skarbowa za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwa - 17,00 zł. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wyliczenie kwoty wierzytelności wraz z odsetkami, a po jej spłacie przez dłużnika, wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wyliczenie kwoty wierzytelności wraz z odsetkami, 4. Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej (po spłacie wierzytelności hipotecznej).

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wyliczenie kwota wierzytelności zabezpieczenie hipoteka na nieruchomości prywatnej remont decyzja administracyjna wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

  Wyliczenie kwoty wierzytelności i wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu remontu/odbudowy

  Wyliczenie kwoty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości prywatnej, z tytułu remontu wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej ze środków terenowych organów administracji państwowej i gminnych, wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki