Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2024 r., poz. 386, Art. 9,)
 • Dotyczy tylko Miasta Katowice - Uchwała nr XIV/325/19 Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym - przepis dotyczy tylko gruntów stanowiących własność Miasta Katowice (Dz. U. z 2019 r., poz. 7882)
 • Dotyczy tylko Miasta Katowice - Zarządzenie nr 441/19 Wojewody Śląskiego w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Katowice w prawo własności tych gruntów - przepis dotyczy obszaru województwa śląskiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 8446)
Wymagane dokumenty  
  zgłoszenie zamiaru wpłaty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Pismo o wysokości opłaty jednorazowej z przysługującą bonifikatą

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Opłata jednorazowa za użytkowanie Opłata jednorazowa za przekształcenie Bonifikata za przekształcenie użytkowania

  Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności