Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Użytkownik wieczysty

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • oświadczenie o pokryciu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia
 • odpis z Księgi Wieczystej
 • dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 • wniosek
Czas realizacji  

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych - termin nie jest określony przepisami. Termin uzależniony od istniejącej dokumentacji. Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez okres 12 miesięcy.

Opłaty  

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   sprzedaż nieruchomości Skarb Państwa wniosek o sprzedaż nieruchomości użytkownik wieczysty tryb bezprzetargowy sprzedaż nieruchomości Gminy
  Podobne usługi  

  Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

  Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości