Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste na ich rzecz nieruchomości miejskiej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o sprzedaż (oddanie w użytkowanie wieczyste) nieruchomości.
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
Czas realizacji  

Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące).

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.