Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zbycie nieruchomości w drodze przetargu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osób zainteresowanych zbyciem nieruchomości w drodze przetargu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wypełniony wniosek o nabycie nieruchomości,
 • 2. Załącznik graficzny lub wskazanie numeru ewidencyjnego działki.
Czas realizacji  

Całość sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości od momentu złożenia wniosku do dnia zawarcia aktu notarialnego trwa 2 miesięcy, a w przypadku braku księgi wieczystej lub konieczności dokonania podziału geodezyjnego sprzedaż nieruchomości może się przedłużyć do 1 roku.

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych i obowiązujące przepisy nie określają wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30
dni.

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy. Natomiast uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy dot. zbycia nieruchomości.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu, 4. Zawarcie umowy jako aktu notarialnego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zbycie nieruchomości w drodze przetargu