Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabywanie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabyciu na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Użytkownicy wieczyści nieruchomości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
 • Notarialna umowa kupna - sprzedaży, darowizny, postanowienie sądowe
 • Aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości (do 3 miesięcy) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia
 • W przypadku osób prawnych: aktualny odpis KRS oraz statut w przypadku stowarzyszeń
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabyciu na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nabywanie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

  Nabywanie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabyciu na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.