Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent.

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, inny podmiot.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek właściciela (użytkownika wieczystego i gruntu)
 • Odpis z Księgi Wieczystej.
 • mapka z zaznaczeniem gruntu.
Czas realizacji  

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter sprawa cywilno-prawnych - termin nie jest określony przepisami.Termin uzależniony od istniejącej dokumentacji. Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez okres 12 miesięcy.

Opłaty  

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz wydanie stosownej decyzji w tej sprawie.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Podobne usługi  

  Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o sprzedaż nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej