Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali mieszkalnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego
  • Uwierzytelnione kopie: decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
Czas realizacji  

Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące)

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podobne usługi  

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.