Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamiana mieszkania między lokatorami

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby chętne do zamiany dotychczas zajmowanych lokali

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgoda wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu
 • Wniosek o zamianę mieszkania
 • Zgoda właściciela (zarządcy) lokalu (nieruchomości) na dokonanie zamiany
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Skierowanie do zawarcia umowy najmu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zamiana mieszkania między lokatorami

  Zamiana mieszkania między lokatorami

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami