Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o najem/użyczenie pomieszczeń użytkowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

ubiegających się o najem lub użyczenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Dla osoby prawnej: dokumenty rejestrowe (wypis z KRS, umowa spółki cywilnej), dokument o nadaniu nr NIP, REGON, dla stowarzyszeń i innych organizacji społecznych: statut, poświadczenie rejestracji.
Czas realizacji  

udzielenie odpowiedzi w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, jeżeli podjęcie przez Prezydenta Miasta decyzji w sprawie nie wymaga opinii innych komórek urzędu lub instytucji

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do organu władzy wykonawczej

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych i wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych
  Podobne usługi  

  Najem i użyczenie pomieszczeń użytkowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o najem/użyczenie pomieszczeń użytkowych