Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Najem mieszkania komunalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o najem mieszkania komunalnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Podanie o najem mieszkania komunalnego
Czas realizacji  

W zależności od ustaleń danego organu

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Najem mieszkania komunalnego

  Najem mieszkania komunalnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.