Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatel,
Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek może być złożony w chwili nabycia gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste przez wszystkich właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie danego zespołu garażowego)
  • Wniosek o sprzedaż garażu gminnego.
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie prowadzonego postępowania.
Czas realizacji  

Około 4 miesięcy od złożenia wniosku.

Opłaty  

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie wymaga wcześniejszej wpłaty.Wnioskodawca uiszcza całkowite opłaty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności wykupowanego garażu/gruntu.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy
Podobne usługi  

Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy.