Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie

Uzyskanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy realizujący inwestycję polegającą na planowanej budowie/przebudowie infrastruktury technicznej na terenie komunalnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo płatne 17 zł, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia terenu komunalnego
 • Kopia zgody lokalizacyjnej wydanej przez właściciela gruntu
 • Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa budowlanego) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
 • Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się pełnienia obowiązków kierownika budowy i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Czas realizacji  

Do 14 dni od otrzymania wniosku

Opłaty  

Opłata zgodna z regulacjami danego organu

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pozwolenia na trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej 3. Zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe posadowienie infrastruktury technicznej w gruncie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zajęcie nieruchomości
 • trwałe umieszczenie
 • infrastruktura techniczna
 • Podobne usługi  

  Zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie

  Uzyskanie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie