Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych chcących umieścić urządzenie na nieruchomości gminnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Warunki właścicieli sieci
 • Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z proponowaną lokalizacją urządzenia
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeżeli występuje)
Czas realizacji  

14 dni od otrzymania wniosku

Opłaty  

• przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych – 3,00 zł netto, • przy zajęciu terenów zielonych , pobocza i innych – 2,00 zł netto • budowle podziemne liniowe (sieci i przyłącza)- za każdy m2 powierzchni terenu zajętego przez urządzenie sieciowe (iloczyn długości i szerokości urządzenia – w przypadku urządzeń o szerokości od 0 -0,5 przyjmuje się 0,5 m włącznie, powyżej 0,5 przyjmuje się szerokość 1m) + powierzchnia urządzeń towarzyszących zajętego gruntu – opłata roczna – 5,00 zł netto, • studnie kanalizacyjne teletechniczne, wodociągowe, sanitarne, gazowe, ciepłownictwa – za każdy rozpoczęty m2 rzutu poziomego studni – opłata roczna – 100 zł netto, • urządzenia naziemne typu szafki za każdy rozpoczęty m2 powierzchni poziomego rzutu szafki – opłata roczna – 50,00 zł netto.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku, otrzymanie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Urządzenie
 • nieruchomość gminna
 • Podobne usługi  

  Uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej

  Uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej