Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie zbioru danych z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie baz danych adresowych EMUiA

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy EMUiA
 • W przypadku uzyskania danych osobowych wniosek powinien zawierać podstawę prawna upoważniającą do ich pozyskania lub wiarygodne uzasadnienie potrzeby ich pozyskania,
Czas realizacji  

Niezwłocznie po wpłynięciu i akceptacji wniosku

Opłaty  

Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tryb odwoławczy  

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie zbioru danych z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku 2) Weryfikacja wniosku 3) Udostępnienie bazy danych EMUiA

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • EMUiA
 • punkt adresowy
 • ewidencja miejscowości ulic i adresów
 • dane adresowe
 • Udostępnienie zbioru danych z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA)

  usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie baz danych adresowych EMUiA