Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję kolejową lub przeciwpowodziową.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję
  • decyzja lokalizacyjna tj. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (odpowiednio),
  • informacja o ostateczności ww. decyzji lokalizacyjnej
  • wykaz nieruchomości objętych wnioskiem
  • wykaz nieruchomości objętych wnioskiem
Czas realizacji  

Wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odszkodowawczej przysługuje możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   prowadzenie postępowania ustalenie odszkodowania nieruchomości cel publiczny decyzja odszkodowawcza utracone prawo własności

Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję kolejową lub przeciwpowodziową.