Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach inicjatywy lokalnej

Uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach inicjatywy lokalnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć Inwestor lub jego pełnomocnik.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Uzgodnienie/ opinia ZDMiKP
 • Warunki techniczne
 • Wniosek o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach inicjatywy lokalnej  Pobierz
 • Kopia mapy sytuacyjno wysokościowej /zasadniczej z zaznaczeniem terenu działek, na których planowana jest inwestycja/  Pobierz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach inicjatywy lokalnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji w celu czynności wyjaśniających 3. Wydanie albo odmowa wydania zgody

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • dysponowanie nieruchomością
 • wniosek o wydanie
 • inicjatywa lokalna
 • Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach inicjatywy lokalnej

  Uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w ramach inicjatywy lokalnej.