Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna. Inny podmiot

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek dzierżawcy gruntu
  • Umowa dzierżawy
  • Pozwolenie na budowę
Czas realizacji  

Rozpatrzenie wniosku nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

1. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy. 2. Rozpoczęcie procedury sprzedaży

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy
Podobne usługi  

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.