Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości i ich następcy prawni, osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcy prawni, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek użytkowania wieczystego lub w przypadku współużytkowania -wszystkich współużytkowników wieczystych
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej
 • Kserokopia aktu notarialnego
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku; 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Podobne usługi  

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności