Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Użytkownik wieczysty

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego
 • Wniosek
 • Odpis z Księgi Wieczystej
Czas realizacji  

Około 1-2 miesiące

Opłaty  

koszt umowy notarialnej, opłata sądowa od wniosków o wpis w księdze wieczystej

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku; 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przedłużenie terminu prawa użytkownika wieczystego nieruchomości; użytkowanie wieczyste
  Podobne usługi  

  Przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

  Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości