Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 177 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Uzyskanie zaświadczenia zgodnie z art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Uczelnia wyższa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia zgodnie z art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn zm.)

Etapy realizacji usługi  

Oceny wniosku osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dokonuje Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym. Natomiast ww. uprawnienia zawodowe nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, osobom, które spełniły wymogi ustawowe.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zaświadczenie
 • szacowanie nieruchomości
 • gospodarka nieruchomościami
 • Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 177 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

  Uzyskanie zaświadczenia zgodnie z art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)