Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/06/28/3376
28.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
T
2016/06/28/3375
28.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
T
2016/06/28/3374
28.06.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU
Wzór wniosku o przyznanie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
T
2016/06/28/3373
28.06.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU
Wzór wniosku o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
T
2016/06/28/3372
28.06.2016
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/06/28/3371
28.06.2016
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2016/06/28/3370
28.06.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(23) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2016 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2016/06/28/3369
28.06.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(23) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2016 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8