Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/06/20/3368
20.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/06/20/3367
20.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
T
2016/06/20/3366
20.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2016/06/20/3365
20.06.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
FAT-1(1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/06/20/3364
20.06.2016
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
T
2016/06/20/3363
20.06.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU
Wzór wniosku o ustalenie terminu spotkania z członkiem Zarządu
T
2016/06/20/3362
20.06.2016
URZĄD GMINY ŻUKOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2016/06/20/3361
20.06.2016
URZĄD GMINY W GĄSAWIE
Wzór wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
T
2016/06/20/3360
20.06.2016
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór zgłoszenia utworzenia stowarzyszenia zwykłego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9