Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/06/17/3358
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2016/06/17/3357
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/06/17/3356
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2016/06/17/3355
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
2016/06/17/3354
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2016/06/17/3353
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha
T
2016/06/17/3352
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości drzew lub krzewów
T
2016/06/17/3351
17.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń
T
2016/06/17/3350
17.06.2016
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej urządzeń
T
2016/06/17/3349
17.06.2016
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z działki
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19